Chính sách Quan Hệ Đầu Tư

1. GIỚI THIỆU

Bộ phận Quan hệ Đầu tư sẽ thông qua các kênh thông tin chính thức mà Công ty đề cập dưới đây để hỗ trợ cổ đông, nhà đầu tư hiểu rõ hơn về hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, chiến lược phát triển của Công ty một cách Trung thực - Kịp thời - Minh bạch. 

Website của Tập đoàn Novaland sẽ cung cấp những thông tin chính thức liên quan đến Quan hệ Đầu tư bao gồm:

 • Thông tin về Tập đoàn Novaland
 • Quản trị doanh nghiệp
 • Công bố thông tin
 • Đại hội đồng cổ đông
 • Hoạt động Nhà đầu tư

2. NGUYÊN TẮC CHUNG

Những thông tin được Tập đoàn Novaland công bố đến cổ đông, nhà đầu tư phù hợp với quy định của Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán ngày 06/10/2015, những văn bản pháp luật có liên quan khác và tuân theo nguyên tắc của Quy chế Quản trị Công ty hiện hành. 

Các văn bản công bố thông tin theo quy định cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HSX) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) sẽ được đăng tải đầy đủ trên trang Web www.novaland.com.vn, mục Quan hệ Đầu tư.

Chính sách Quan hệ Đầu tư được cập nhật thường xuyên bởi Tập đoàn Novaland nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, thông lệ của thị trường để đạt được hiệu quả thông tin cao nhất.

3. NGUYÊN TẮC GIAO TIẾP

Hoạt động dựa trên giá trị cốt lõi: Chính trực - Hiệu quả - Chuyên nghiệp, Tập đoàn Novaland cam kết công bố thông tin đến cổ đông và nhà đầu tư một cách Trung thực - Kịp thời - Minh bạch nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông, nhà đầu tư như đã quy định trong Điều lệ của Công ty. 

Công ty sẽ giao tiếp với cổ đông và nhà đầu tư thông qua Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty nhằm đảm bảo tính hợp pháp và hợp lệ của thông tin. 

4. PHƯƠNG TIỆN GIAO TIẾP

Tập đoàn Novaland sẽ tích cực giao tiếp với cổ đông và các nhà đầu tư thông qua các phương tiện sau:
 • Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông bất thường (nếu cần thiết);
 • Các cuộc họp với cổ đông và nhà đầu tư;  
 • Các cuộc họp với các nhà phân tích chứng khoán và báo chí; 
 • Các bài thuyết trình về hoạt động kinh doanh của Công ty; 
 • Các buổi tìm hiểu Dự án của Công ty;  
 • Báo cáo thường niên; 
 • Thông cáo báo chí; 
 • Các văn bản công bố thông tin theo yêu cầu của SSC, HSX và VSD; 
 • Website của Công ty;

5. PHẢN HỒI THÔNG TIN SAI LỆCH

Xuất phát từ thực tế rằng các thông tin sai lệch trên thị trường chứng khoán và các web cờ bạc online Chơi miễn phí sai lệch trên các phương tiện truyền thông về Tập đoàn Novaland có thể gây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của Công ty, tất cả những nhận định về thông tin này và phản hồi những câu hỏi có liên quan chỉ có hiệu lực nếu được thực hiện bởi Người ủy quyền công bố thông tin của Tập đoàn Novaland thông qua văn bản chính thức. 

web cờ bạc online Đăng ký miễn phí web cờ bạc online Đặt cược miễn phí web cờ bạc online Gửi tiền thật xóc đĩa trên mang xóc đĩa trên mạng internet xóc đĩa trực tuyến xóc đĩa uy tín 盛天集团 cách chơi xóc đĩa giỏi cách chơi xóc đĩa hay Số Đỏ Casino